Державне агентство
відновлення та розвитку
інфраструктури України

» Про Службу » Структура

Структура

 

 

 

Структура Служби відновлення
  фінансово-економічний відділ  
Начальник–Людмила Іванівна Деркач      Визначає в межах своїх повноважень напрями використання коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування , за погодженням з головним розпорядником, через якого одержуються бюджетні кошти; проводить фінансування робіт з будівництва , реконструкції, ремонту та утримання мережі автомобільних доріг загального користування, мостів та інших штучних споруд згідно з законодавством; забезпечує організацію внутрішнього контролю за цільовим та використанням бюджетних коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування , з урахуванням положень Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів, в межах своїх повноважень та ін. Тел:
47-05-37
     
       Організовує роботу по своєчасному забезпеченню об’єктів будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг проектною документацією, організовує її експертизу та затвердження; Займається передпроектними роботами, складає поточні та перспективні плани проектних робіт по Службі автодоріг; готує вихідні дані для розроблення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок в постійне та тимчасове; контролює роботи по виготовленню проектної документації. Тел:
47-05-45
  Тендерно-договірний відділ  
Начальник – Вікторія Олексіївна Курко      Забезпечує проведення процедур закупівель з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, мостів та штучних споруд; процедур закупівель з розробки проектно-кошторисної документації по будівництву, реконструкції, ремонтах; процедури на закупівлю необхідних товарів та послуг для господарчого утримання Служби. Організовує перевірку пропозицій конкурсних торгів учасників на додержання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та документації конкурсних торгів. Тел/ф.:
47-05-29
     
     
  Відділ ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху  
Начальник – Михайло Миколайович Білобров      Відділ реалізує єдину транспортну політику у дорожньо-транспортному комплексі стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування в регіоні в межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно з законодавством шляхом: підготовки та організації виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування на регіональному рівні; організації роботи з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування , штучних споруд та облаштування та багато іншого. Тел:
47-05-36
  Відділ якості, техконтролю та нових технологій  
Начальник – Андрій Олександрович Борецький      Здійснює контроль та відповідає за проведення підрядними організаціями робіт та послуг на автомобільних дорогах, мостах та штучних спорудах, які знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг у відповідності до чинного законодавства, діючих правил будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг; організовує контроль та відповідає за обсяг та якість виконаних робіт, тощо. Тел:
42-03-27
  Лабораторія з контролю якості виробництва  
Начальник – Євгеній Петрович Ставецький      Забезпечує лабораторний контроль та відповідність дорожніх матеріалів і напівфабрикатів вимогам чинних нормативних документів. Оцінює на відповідність ДСТУ будівельні матеріали, що надходять. Тел/ф.:
47-05-42
  Бухгалтерія  
Головний бухгалтер – Оксана Володимирівна Рудніцька      Займається організацією планування, ведення обліку і аналіз фінансово-господарської діяльності; забезпеченням контролю за збереженням власності, раціональним та ефективним витрачанням грошових коштів та матеріальних цінностей; дотриманням прийнятої облікової політики та методології обліку; наданням користувачам для прийняття рішень повної правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів. Тел/ф.:
47-05-33
  Інвестиційно-кошторисний відділ  
Начальник – Ірина Леонідівна Лопушанська      Бере участь у формуванні планового переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного дрібного, поточного середнього ремонту та на послуги з експлуатаційного утримання доріг загального користування; Організовує виготовлення кошторисів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, поточний дрібний, поточний середній ремонт та на послуги з експлуатаційного утримання доріг загального користування та ін. Тел/ф.:
47-05-29
  Юридичний відділ  
Начальник – Оксана Анатоліївна Войдевич      Забезпечує правильне застосування та виконання нормативно-правових актів та інших документів, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю Служби; розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності Служби; проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених відділами Служби, погоджує (візує) їх за наявності віз. керівників зацікавлених відділів Служби або осіб, що їх заміщують. Тел/ф.:
47-05-39

Файли для завантажування